Tier 4 Vizesi

İngiltere Tier 4 vizesi puan sistemine dayalı, Birleşik Krallık’ta 6 aydan uzun süreyle eğitim almak isteyen her öğrencinin başvuru yapabileceği, Birleşik Krallık’tan uzatılabilen İngiltere öğrenci vizesi türüdür. İngiltere Tier 4 vizesi ile İngilizce dil kursu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma ve sertifika programları gibi eğitim programlarında eğitim görülebilir. Bu vizenin alınabilmesi için başvuru sahibinin 40 puan toplaması gerekir. İngiltere Tier 4 vizesi, diğer öğrenci vizelerine kıyasla daha uzun ve daha karmaşık bir hazırlık gerektirmesine rağmen alınması daha kolay bir vize türüdür. İngiltere Tier 4 vizesi başvuru sahipleri, Birleşik Krallık Resmi Başvuru Merkezlerinde başvuru sırasında sözlü mülakata girmek zorundadır. Mülakat, Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi (UKVI) yetkililerinden biriyle Skype üzerinden yapılmakta olup 5-10 dk. sürmektedir.

Tier 4 vizesi hakkında önemli bilgiler

 • 4-17 yaşındaki çocuklar Tier 4 (Child/Çocuk) kategorisinde başvuru yapmalıdır.
 • 4-15 yaş arasındaki çocuklar bağımsız ücretli okullarda eğitim görmek zorundadır.
 • Tier 4 (Child) vizesi sahibi öğrenciler, devlet okullarında öğrenim göremez.
 • Tier 4 (Child) vizesi alan öğrencilerin öğrenim görebileceği tek devlet okulları, yabancı öğrencilere ücret uygulayan ileri eğitim kolejleridir.
 • Türkiye’de oturum izni veya geçerli Türkiye vizesi bulunan yabancı uyruklular tier 4 vizesine başvurabilir.
 • Eğitim göreceğiniz yüksek öğretim kurumuna (üniversite, kolej, enstitü v.s) ödeme yaptığınız halde CAS belgenizde belirtilmemişse, vize başvurunuzda ödeme dekontunu kanıt olarak kullanabilirsiniz.
 • Doktor veya diş hekimlerinin ATAS belgesi sunması zorunludur.
 • CAS belgenizin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde vize başvurusunda bulunmanız gerekir.
 • Tier 4 (Genel) öğrenci vizesi, 16 yaş sonrası eğitim için Birleşik Krallık’a gelip eğitim almak isteyen yetişkin öğrencilere yöneliktir.
 • 16 veya 17 yaşındaki öğrenciler NQF seviye 3 veya üzeri bir seviyede eğitim göreceklerse, Tier 4 sponsorları ile görüşerek Tier 4 (General) veya Tier 4 (Child) kategorisinde başvuru yapabilir. Ancak, İngilizce dil eğitim alacaklarsa, Tier 4 (General) kategorisinde başvuru yapmalıdırlar.
 • Tier 4 vizesi Birleşik Krallık’tan uzatılabilen bir vizedir.
 • Tier 4 vizesi ile İngilizce dil eğitimi alanlar haftalık 10 saat, lisans (NQF Seviye 6) ve üzeri (Level 7, Level 8 v.s.) seviyede eğitim alanlar ise haftalık 20 saat çalışma iznine sahip olur.
 • Tier 4 vizesi ile İngilizce eğitimi alacak öğrencilerin en az B1 seviyesinde, NQF 6 ve üzeri düzeyde eğitim alacakların ise en az B2 seviyesinde İngilizce bilmesi zorunludur.
 • Birleşik Krallık’ta 1 yıl aralıksız olarak bir iş yerinde yarı zamanlı çalışan öğrenciler, mezun olduktan sonra Ankara Anlaşması Çalışan vizesi ile aynı iş yerinde tam zamanlı çalışmak için vizelerini uzatabilir.
 • Tier 4 vizesi ile Birleşik Krallık’ta NQF 6 ve üzeri seviyede eğitim görenler, resmi nikahlı eşleri ile 18 yaşın altındaki çocuklarını Birleşik Krallık’a götürme hakkını haizdir.
 • Tier 4 (Child) kategorisine başvuracak 16 yaşından küçük öğrenciler B1 veya B2 düzeyindeki İngilizce bilme şartından muaftırlar.
 • Belirli bir seviyenin üzerinde eğitimine devamsızlık yapan öğrenciler eğitim gördüğü okul tarafından ilgili mercilere bildirilir. Bu tür bir durumda öğrencinin vizesi iptal edilebilir.
 • Tier 4 vizesi eğitim süresinden biraz daha uzun süre ile verilir. Bunun sebebi, vizenizi uzatmanıza veya Türkiye’ye geri dönmek için dönüş hazırlıklarınızı yapmanıza olanak sağlamaktır. Genellikle 7 aylık eğitim için 7,5-8 aylık, NQF 6 ve üzeri seviyede eğitim alanlara ise 4,5 ay fazladan vize verilir. Bu durum kesin olmayıp vize memurunun inisiyatifindedir.
 • Birleşik Krallık’tan geçerli Tier 4 vizenizi uzatabilmek için minimum 6 ay eğitim almış olmanız ve uzatma başvurunuzu (application for extension) eğitiminizi tamamladıktan sonra 4 ay içerisinde yapmanız gerekir.
 • CAS belgesini almak için kullandığınız belgeler

CAS belgesini almak için kullandığınız belgeleri vize başvurunuzda sunmanız gerekir. Tier 4 vizesi sponsorunuzun (eğitim kurumu) CAS belgenize hangi kanıtları eklediğini bilmeniz gerekir ki siz de vize başvurunuzda aynı belgelere yer verebilesiniz. Tier 4 vizesi başvurunuzdan önce bu bilgileri doğrudan Tier 4 vizesi sponsorunuzdan edinmeniz gerekir.

Başka yöntemlerle değerlendirme

Eğitim programınız NQF (Ulusal Nitelikler Çerçevesi) seviye 3 veya üzeri ise ve başka şekilde (referanslar, sanat çalışmaları portföyü, mülakat veya Tier 4 sponsorunun kendi testi veya giriş sınavı) değerlendirildiyseniz, başvurunuzda bu belgeleri sunmanıza gerek yok. Ancak, Tier 4 vizesi sponsorunuz CAS belgesinde sizi ne şekilde değerlendirdiğini belirtmelidir. Devam eden bir kurstaki ilerlemenizden ötürü bir programa kabul edildiyseniz Tier 4 vizesi sponsorunuz bu bilgileri CAS belgesinde belirtmelidir. Bu şekilde değerlendirilmişseniz herhangi bir belge sunmanıza gerek olmayacaktır.

İngilizce seviyenizin değerlendirilmesi

Revize edilmiş NQF seviye 6’dan düşük bir programda eğitim görecekseniz ve bu bir foundation degree (önlisans derecesi) değilse, Tier 4 vizesi sponsorunuz İngilizce dil becerilerinizi doğrulamak için bir İngilizce dil testi veya çocuk öğrenci olarak tamamladığınız bir eğitim programını kullanmış olabilir. Durum bu şekildeyse, vize başvurunuzda test raporunu veya kurs belgesini ibraz etmeniz zorunludur.

Referanslara dayalı değerlendirme

Tier 4 vizesi sponsorunuz sizi bir veya daha fazla referans mektubu ile değerlendirdiyse, CAS belgesinde değerlendirilen orijinal referansların hepsini ibraz etmeniz gerekir. Her referans mektubunda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Adınız soyadınız
 • Eğitim programı türü ve seviyesi veya önceki tecrübelerinize ait bilgiler
 • Eğitim veya önceki tecrübelerinizin tarihleri
 • Mektubun yazıldığı tarih ve
 • Referans olan kişinin iletişim bilgileri.

Referans mektuplarının asıllarını sunamıyorsanız, Tier 4 vizesi sponsorunuzdan değerlendirdikleri referans mektubunun aslına uygun kopyası olduğuna dair yazı ile birlikte referans mektubunun bir kopyasını sunabilirsiniz.

Resmi mali sponsorluk nedir?

Resmi mali sponsor (official financial sponsor), Birleşik Krallık’ta eğitim görmeniz için öğrenim ve yaşam masraflarınızı tümüyle karşılayan bir kurumdur. Birleşik Krallık hükümeti, kendi ülkenizin hükümeti, British Council veya herhangi bir uluslar arası kuruluş, uluslar arası şirket, üniversite veya herhangi bir BK bağımsız okulu resmi mali sponsorunuz olabilir.
Tier 4 vizesi sponsorunuz (eğitim göreceğiniz okul), size resmi mali sponsorluk sağlayacaksa sponsorluğun ayrıntıları CAS belgenizde yer almalıdır.
Diğer durumlarda ilgili kurumun resmi mührünü taşıyan antetli kağıda yazılmış belge sunmanız gerekir. Antetli kağıda yazılmış bu belgede;

 • Adınız soyadınız
 • Resmi mali sponsorun adı ve iletişim bilgileri
 • Mektubun yazıldığı tarih
 • Sponsorluğun süresi
 • Resmi mali sponsorun size verdiği paranın miktarı ve
 • Tüm eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayacağına dair ibare yer almalıdır.

Mevcut durumda;

Bir Tier 4 vizesi (Genel) veya Tier 4 vizesi (Çocuk) sahibi öğrenci olarak veya
31 Mart 2009 öncesinde yürürlükte olan Göçmenlik Kuralları kapsamında bir öğrenci olarak veya
Bir öğrenci hemşire olarak veya
Bir sınava tekrar giren bir öğrenci olarak veya
Tez yazan bir öğrenci olarak veya
Lisansüstü doktor veya diş hekimi olarak size mali sponsorluk yapan (veya son 12 ay içerisinde yapmış olan) kurumdan eğitiminize Tier 4 vizesi sahibi öğrenci olarak devam edebilmeniz için izin almanız gerekir.
Mali sponsorunuzdan koşulsuz iznine dair yazılı kanıt sunmanız gerekir.

16 veya 17 yaşındaki yetişkin öğrenciler için bakım hazırlıkları

Birleşik Krallık’a seyahatte bulunabilmek için noter onaylı ve tamamı yeminli tercüme edilmiş Muvafakatname gerekir. Ebeveynlerinizden veya yasal vasinizden:

Ebeveynleriniz veya yasal vasiniz ile ilişkinizi,
Başvurunuza rızalarını,
Birleşik Krallık’taki yaşam hazırlıklarınıza rızalarını ve
Birleşik Krallık’a seyahat ve orada karşılanmanız için yapılan hazırlıklara rızalarını gösteren Muvafakatname sunulması zorunludur.
Muvafakatname ebeveynlerden veya yasal vasilerden sadece biri tarafından imzalanırsa, velayetinizin sadece kendilerinde olduğunu kanıtlamaları gerekir. Velayetiniz tek bir kişide değilse muvafakatnamenin hem anneniz hem de babanız tarafından ya da yasal vasilerinizin her biri tarafından imzalanmış olması zorunludur.

16-17 yaşındaki bireylerin Birleşik Krallık’ta yasal bağımsız yaşama hakkı olup kendi başlarına konaklayabilir. Bağımsız olarak yaşayacaksanız, ebeveynlerinizden veya yasal vasinizden:

Birleşik Krallık’ta bağımsız yaşamanıza ve
Birleşik Krallık’a tek başınıza gitmenize rıza gösterdiklerine dair belge sunmanız gerekir. Bu belge ayrı bir belge olabileceği gibi ilgili bilgiler muvafakatnameye de eklenebilir.
Ailenizi (bakmakla yükümlü olduğunuz bireyleri) götürmek

NQF seviye 6 ve üzeri düzeyde eğitim alan bir öğrencinin resmi nikahlı eşi ile 18 yaşın altındaki çocukları Tier 4 (Dependant) kategorisi ile öğrencinin eğitim süresince Birleşik Krallık’ta bulunabilir. Ancak, devlet yardımı alamazlar. 12 aydan uzun süreyle Birleşik Krallık’ta eğitim görecek Tier 4 vizesi sahiplerinin aile fertleri Tier 4 (dependent) kategorisinde vize alabilir ve yasal olarak çalışabilir. Ancak, bu durum vize memurlarının inisiyatifinde olup aile fertlerine çalışma izni verilmeyebilir. 12 aydan kısa süreyle Birleşik Krallık’ta eğitim görecek Tier 4 vizesi sahiplerinin aile fertleri Tier 4 (dependent) kategorisinde vize alabilmesine karşın çalışma hakları yoktur. NQF 6 seviyesi altında eğitim alacak Tier vizesi sahiplerinin aile fertlerine çalışma izni verilmez. Tier 4 (dependent) vizesini alabilmek için çiftin her ikisinin de 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Tier 4 vizesi ile İngilizce dil eğitimi alacakların aile bireylerini Birleşik Krallık’a götürme hakkı yoktur. Aile bireyleri turistik vize alarak öğrenciyi Birleşik Krallık’ta ziyaret edebilir.